Prosimy uzupełnić poniższy formularz w celu przesłania stanu wodomierzy do naszej firmy.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie reprezentowana przez Prezesa Zarządu, dane adresowe: ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn, e-mail: biuro@gskzbuczyn.pl, tel. 25 785 50 19. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@gskzbuczyn.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej http://gskzbuczyn.pl/ w zakładce „RODO”.