HARMONOGRAMY
2023


Szczegółowe informacje o terminach i sposobie odbioru odpadów zostały opisane w zamieszczonych poniżej harmonogramach.
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 25 785 50 19 lub e-mail: biuro@gskzbuczyn.pl

W dniu 30 maja odbędzie się zbiórka czystego styropianu

Mieszkańcy gminy Zbuczyn proszeni są o dostarczenie CZYSTEGO styropianu do siedziby
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Starowiejskiej 104 w Zbuczynie
w godzinach 8:00 - 15:00