HARMONOGRAMY
2024

Zamieszczamy poniżej harmonogramy zawierające szczegółowe informacje o terminach i sposobie odbioru odpadów w 2024 roku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 25 785 50 19 lub e-mail: biuro@gskzbuczyn.pl

HARMONOGRAMY
2023


Szczegółowe informacje o terminach i sposobie odbioru odpadów zostały opisane w zamieszczonych poniżej harmonogramach.
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 25 785 50 19 lub e-mail: biuro@gskzbuczyn.pl

W dniu 4 października 2023 r. zbiórka czystego styropianu

Mieszkańcy gminy Zbuczyn proszeni są o dostarczenie CZYSTEGO styropianu do siedziby
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. przy
ul. Starowiejskiej 104 w Zbuczynie,
w godzinach 8°°- 15°°