Wysokość cen i stawek za wodę i ścieki

W załączniku udostępniamy państwu cennik