gsk ZBUCZYN

UDOSTĘPNIA W ZAKŁADCE "DO POBRANIA" WZORY WNIOSKÓW, KTÓRE DOTYCHCZAS BYŁY DO OSOBISTEGO ODBIORU W SIEDZIBIE FIRMY


  • BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
  • DOSTĘPNE 24/7

decyzja o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy zbuczyn i o zatwierdzeniu nowej taryfy - na okres 3 lat

Uwaga!  -   Abolicja w okresie od 15 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

Kontrola przyłączy kanalizacyjnych

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Zbuczynie informuje o przystąpieniu do kontroli przyłączy kanalizacyjnych, prowadzonej w celu wyeliminowania przypadków niezgodnego z przepisami prawa, bezumownego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi OL-LBW.6211.1342/z-1344/z.2021

 Gminna Spółka Komunalna
udostępnia rachunek bankowy do opłat za wodę i/lub ścieki 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
z siedzibą w Zbuczynie
ul. Starowiejska 104
08-106 Zbuczyn

81 9198 0003 0000 2899 2000 0020


INFORMACJA

Informacja dotycząca zakazu wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Więcej Informacji w załączniku.