O G Ł O S Z E N I E

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Zbuczynie informuje, że w dniu dzisiejszym (wtorek) na terenie miejscowości JASIONKA, BORKI- WYRKI, BORKI – KOSY, LIPINY, ŁUGI – RĘTKI, ŁUGI – WIELKIE, CHROMNA, ZDANY, TARCZE, CIELEMĘC, CZURYŁY, LUCYNÓW, OLĘDY, ZBUCZYN, GRODZISK, ŁECZNOWOLA, DZIEWULE, JANUSZÓWKA, SMOLANKA, POGONÓW, RÓWCE, TCHÓRZEW-PLEWKI,  nastąpiła przerwa w dostawie wody  w związku z awarią sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.  

Prezes Zarządu Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zbuczynie                                               

Budowa instalacji fotowoltaicznej

na Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce

W dniu 4 października 2023 r. zbiórka czystego styropianu

Mieszkańcy gminy Zbuczyn proszeni są o dostarczenie CZYSTEGO styropianu do siedziby
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. przy
ul. Starowiejskiej 104 w Zbuczynie,
w godzinach 8°°- 15°°

ogłoszenie

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Zbuczynie informuje, że w dniu 24.09.2023 r. (niedziela) od godz. 18:00 do dnia 25.09.2023 r. (poniedziałek) do godz. 6:00 rano, nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie miejscowości Borki – Wyrki, w związku z przebudową sieci wodociągowej kolidującej z budową autostrady.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prezes Zarządu Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. 

z siedzibą w Zbuczynie

Ogłoszenie o zamówieniu

Informujemy, że Gminna Spółka Komunalna Sp z o. o. z siedzibą w Zbuczynie prowadzi postępowanie na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbuczynie

gsk ZBUCZYN

UDOSTĘPNIA W ZAKŁADCE "DO POBRANIA" WZORY WNIOSKÓW, KTÓRE DOTYCHCZAS BYŁY DO OSOBISTEGO ODBIORU W SIEDZIBIE FIRMY


  • BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
  • DOSTĘPNE 24/7

decyzja o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy zbuczyn i o zatwierdzeniu nowej taryfy - na okres 3 lat

Uwaga!  -   Abolicja w okresie od 15 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

Kontrola przyłączy kanalizacyjnych

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Zbuczynie informuje o przystąpieniu do kontroli przyłączy kanalizacyjnych, prowadzonej w celu wyeliminowania przypadków niezgodnego z przepisami prawa, bezumownego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji

Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi OL-LBW.6211.1342/z-1344/z.2021

 Gminna Spółka Komunalna
udostępnia rachunek bankowy do opłat za wodę i/lub ścieki 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
z siedzibą w Zbuczynie
ul. Starowiejska 104
08-106 Zbuczyn

81 9198 0003 0000 2899 2000 0020


INFORMACJA

Informacja dotycząca zakazu wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Więcej Informacji w załączniku.