zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "zakup energii elektrycznej" - 21.05.2024 r.

informacja z sesji otwarcia ofert "Zakup energii elektrycznej"- 14.05.2024 r.

korekta wyjaśnień treści SWZ "zakup energii elektrycznej" - z dnia 08.05.2024 r.

wyjaśnienia treści swz "zakup energii elektrycznej" - 08.05.2024 r.

zmiana treści SWZ ,,Zakup energii elektrycznej'' - 06.05.2024 r.

zmiana treści SWZ ,,Zakup energii elektrycznej'' - 30.04.2024 r.

zmiana treści SWZ ,,Zakup energii elektrycznej'' - 29.04.2024 r.

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00300447

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.04.2024

Usługi - Zakup energii elektrycznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.04.2024 r.

Dla zamówienia z dnia 18.03.2024 r. pn. "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbuczynie" opublikowane zostały w dniu 04.04.2024 r. wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.04.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 03.04.2024 r.

Dla zamówienia z dnia 18.03.2024 r.  pn. "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbuczynie" opublikowane zostały w dniu 03.04.2024 r. wyjaśnienia treści SWZ z dnia 03.04.2024 r.

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00248093

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.03.2024

Roboty budowlane - Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbuczynie
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2023

Informujemy, że Gminna Spółka Komunalna Sp z o. o.        z siedzibą w Zbuczynie prowadzi postępowanie na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbuczynie 

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem