Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zbiórka odpadów zmieszanych dla REJONU 8 (dot. miejscowości tj.: Lucynów, Olędy, Czuryły, Cielemęc, Tarcze, Ługi Wielkie, Lipiny, Ługi-Rętki), która nie odbyła się w terminie (tj. 26.01.2021r) z powodu trudnych warunków atmosferycznych, zostanie przeprowadzona w dniu 3 lutego 2021 r.
Prosimy o wystawienie pojemników z odpadami przed posesję w dniu ich wywozu.

Za utrudnienia przepraszamy.


Dokumentacja przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej, znak postępowania GSK.271.02.2020

Informacje w załącznikach.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: GSK.271.01.2020, nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej.

Więcej informacji w załączniku

Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu na "Zakup energii elektrycznej"

Treść w załączniku

Dokumentacja przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej, znak postępowania GSK.271.01.2020

Informacje w załącznikach.

Ankieta do pobrania

W związku z epidemią Covid-19 Gminna Spółka Komunalna udostępnia rachunek bankowy do opłat za wodę i/lub ścieki 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
z siedzibą w Zbuczynie
ul. Starowiejska 104
08-106 Zbuczyn

81 9198 0003 0000 2899 2000 0020


INFORMACJA

Informacja dotycząca zakazu wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Więcej Informacji w załączniku.