Ogłoszenie o zamówieniu

Informujemy, że Gminna Spółka Komunalna Sp z o. o. z siedzibą w Zbuczynie prowadzi postępowanie na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbuczynie