Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w całej Polsce w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisywany będzie stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku.

Akcja obejmie:

  • - gospodarstwa indywidualne,
  • - gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki)
  • - gospodarstwa prowadzone przez jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej.


Jakie informacje będą zbierane w ramach spisu rolnego?

W ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw zbierane będą:
- dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, itd.)
  - informacje dotyczące m.in. sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie.

Formy spisu rolnego: Internet, telefon lub osobista wizyta rachmistrza

Rolnik ma wybór w jakiej formie przekaże dane:

  • samospis internetowy
  • wywiad telefoniczny
  • bezpośredni wywiad

Ochrona danych ze spisu rolnego

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej (mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac tylko po przeszkoleniu i złożeniu pisemnego przyrzeczenia). Ochronę zebranych danych zapewnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jednocześnie jest administratorem danych zebranych w ramach spisu.